Imponujące postępy w nauce zawodu

Uczniowie  kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych podczas zajęć z przedmiotu Pracownia technologii gastronomicznej  przygotowują szereg różnorodnych potraw.

Prace wykonywane są zgodnie z zasadami systemu HACCP w oparciu o sprawdzone receptury.

Nasi uczniowie mogą pochwalić się wspaniałymi efektami.

Uczniowie klas I GI C w pierwszym semestrze nauki zawodu osiągnęli szerokie spektrum umiejętności i wiedzy z zakresu przygotowywania i dekoracji potraw. Zaangażowanie uczniów zasługuje na  uznanie i szacunek.

Opracowała: K. Adamus

Skip to content