Wizyta studyjna nauczycieli w Szwajcarii

W dniach od 19 września do 22 września 2017 r. nauczycielki ZSZ nr 1 w Starachowicach mgr Monika Maciejczakmgr Anna Pastuszka wzięły udział w wyjeździe do Szwajcarii w ramach realizowanego w szkole projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region”.

Program wizyty studyjnej dotyczył szwajcarskiego systemu kształcenia dualnego.

W trakcie wyjazdu uczestniczyłyśmy w spotkaniach, na których dowiedziałyśmy się jak w Szwajcarii funkcjonuje dualne kształcenie zawodowe i jak ono jest realizowane w szkołach.
Nasza wizyta rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielem Swiss State Secretariat for Education, Reseatch and Innovation w Bernie na temat roli i zadania SERI oraz dualnego systemu kształcenia w Szwajcarii. W dalszej części odbyło się spotkanie z przedstawicielem Swiss Federal Institiute for Vocational Education and Training. Dotyczyło ono zadań szkół zawodowych, nauczycieli i przedsiębiorstw w dualnym systemie szkolnictwa zawodowego. Na zakończenie pobytu w SERI w Bern odbyło się spotkanie z przedstawicielem organizacji zajmującej się doradztwem zawodowym. Tematem spotkania była współpraca między przedsiębiorstwami a szkołami zawodowymi ( doradztwo zawodowe w Szwajcarii na przykładzie kantonu Bern).

Dalszym celem naszej wizyty były spotkania w wybranych szkołach zawodowych na terenie Szwajcarii, poznanie w jaki sposób dualny system kształcenia funkcjonuje w tych szkołach. Odwiedziłyśmy między innymi Technische Fachschule w Bern, Technische Berufsschule w Zurychu, Mechatronic Schule w Winterthur i Belvoirpark Hotelfachschule w Zurychu.

Wizyty te dostarczyły wielu nowych informacji, pozwoliły poznać rozwiązania kształcenia dualnego w różnych typach szkół zawodowych. Dodatkowo poznałyśmy w jaki sposób organizowane są i wyposażone pracownie do kształcenia praktycznego np. pracownia gastronomiczna i jak odbywają się w nich zajęcia.

Skip to content