Najlepsza absolwentka Technikum nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

11 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym odbyła się wyjątkowa uroczystość. Władze powiatu nagrodziły najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Wśród tych wybitnych młodych ludzi znalazła się Katarzyna Kozieł, która kształciła się w naszej szkole w zawodzie technik ekonomistainnowacją pedagogiczną „Celnik – agent celny”.

Kasia ukończyła szkołę z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,0 a jej średni wynik z egzaminu maturalnego to 76,6%.
Z egzaminów zawodowych Kasia uzyskała również wysokie wyniki. Z pierwszej kwalifikacji zawodowej – A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji z części pisemnej uzyskała 88 % , a z części praktycznej egzaminu 100%, z drugiej kwalifikacji zawodowej – A.36. Prowadzenie rachunkowości uzyskała 70% z części pisemnej i również 100% z części praktycznej.
Kasia brała udział w Olimpiadzie Ekonomicznej, Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej i Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą JA TITAN. Absolwentka Technikum nr 1 rozpocznie od października naukę w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Dyplomy i nagrody najlepszym absolwentom wręczyli starosta starachowicki Danuta Krępawicestarosta Marek Pawłowski. Nasza absolwentka dostała dodatkowo nagrodę od Klubu Radnych PiS.

Listy gratulacyjne otrzymali rodzice uzdolnionej młodzieży, a szczególne podziękowania skierowane zostały do wychowawców uczniów min. pani Renaty Rychlik, której wychowanką była Kasia Kozieł.

Na zakończenie spotkania zagrali i zaśpiewali wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury.
Po programie artystycznym uczestnicy uroczystości częstowali się pysznymi wypiekami przygotowanymi przez uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Starachowicach.

Skip to content