Wızyta goścı w ramach projektu ERASMUS+ “Odkrywanıe śwıata z angıelskım”

W dniach 28 stycznia – 1 luty 2019 r. gościmy w naszej szkole 9 nauczycieli i 18 uczniów z Turcji, Włoch, Francji i Rumunii w ramach programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne oraz Współpraca szkół: „Odkrywanie świata z angielskim”.

W poniedziałek 28 stycznia 2019 r. o godzinie 9.30 na sali gimnastycznej wszyscy nauczyciele i uczniowie ZSZ nr 1 oficjalnie powitali gości. Pani Dyrektor Monika Wójcik przedstawiła gościom nauczycieli zaangażowanych w  prace związane z projektem. Pani Joanna Kiełek – koordynatorka projektu z naszej szkoły przedstawiła społeczności szkolnej przybyłych gości z Turcji, Włoch, Francji i Rumunii.

Kolejnymi punktami wizyty w ten dzień była prezentacja multimedialna szkoły, miasta, kraju i systemu edukacji w Polsce, następnie przedstawienie rezultatów ankiety badającej nastawienie uczniów do nauki języka angielskiego, prezentacja filmów przedstawiających przygotowanie tradycyjnych dań każdego kraju oraz warsztaty na temat korzystania ze strony internetowej projektu przygotowane przez zespół z Turcji. Poniedziałkowe spotkanie urozmaiciły wypieki przygotowane przez naszych uczniów pod opieką nauczycieli oraz warsztaty gotowania  prowadzone dla gości w pracowni gastronomicznej.

Kolejnymi punktami wizyty są:

  • 29 stycznia br. – prezentacja metody Flipped classroom (odwrócona klasa) i warsztaty dla nauczycieli i uczniów,  tworzenie przez nauczycieli scenariuszy lekcji opartych na metodzie Flipped classroom, gry i zabawy integracyjne, zajęcia komputerowe oraz sportowe dla młodzieży, zwiedzanie Starachowic i okolic.
  • 30 stycznia br. – wycieczka do Krakowa
  • 31 stycznia br. – przedstawienie filmów na temat wskazywania drogi, przygotowanie krzyżówek online w języku angielskim na stronę internetową projektu, Quiz na temat krajów partnerskich, ewaluacja LTT w Polsce, plan działań na przyszłość.
  • W piątek 1 lutego br. planowana jest wycieczka na Wielki Piec oraz uroczyste pożegnanie naszych gości.

Dzięki wymianie doświadczeń i dzieleniu się dobrymi praktykami, nauczyciele ZSZ nr 1 uczestniczący w projektach będą mieli możliwość wprowadzenia innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz podwyższenia swoich kompetencji, zarówno zawodowych, jak i związanych z rozwojem osobistym.

Międzynarodowe spotkanie, dyskusje i warsztaty pozwolą na zdobycie nowych doświadczeń, umiejętności, możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką. Wspólne wycieczki pozwolą przybliżyć nasze miasto gościom, pokazać im nasze walory kulturalne i geograficzne.

Uczniowie będą pracować w zespołach międzynarodowych, co wpłynie na poprawę ich umiejętności komunikowania się w języku angielskim, zwiększy ich poczucie własnej wartości, wpłynie na rozwój umiejętności interpersonalnych oraz świadomości międzykulturowej.

Skip to content