Nasze uczennice w etapie okręgowym XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

W dniu 4  stycznia 2019 r. w 9 okręgach na terenie całego kraju odbył się etap okręgowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży  szkół średnich zainteresowań hotelarstwem i turystyką, podnoszenie poziomu umiejętności,  motywowanie do dalszego kształcenia na kierunkach  hotelarsko-turystycznych  szkół wyższych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz integracja środowiska hotelarskiego.
Województwa: małopolskie i świętokrzyskie rywalizowały  w okręgu nr 3 – w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1  ze Starachowic reprezentowały uczennice klasy III b  kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa: Karolina Dziułka i Dagmara Malicka, które wygrały  etap szkolny tej olimpiady.

Uczennice do konkursu przygotowywała p. Zofia Adamczyk.

Skip to content