Egzamin zawodowy – deklaracje

Przypominamy, że termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

UPŁYNIE DNIA – 18.02.2019 r.

Uczniowie którzy zostali zgłoszeni do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r. i byli na nim nieobecni, a chcą do niego przystąpić w najbliższej sesji również muszą złożyć deklaracje do 18.02.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu znajdują się w w zakładce egzamin zawodowy

Skip to content