VIII EDYCJA OLIMPIADY STATYSTYCZNEJ

19 uczniów z naszej szkoły 8 listopada 2023 r. wzięło udział w zawodach szkolnych VIII edycji Olimpiady Statystycznej. Organizatorami Olimpiady Statystycznej są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.
O godz. 11.00 w całej Polsce uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test on-line składający się z 3 poziomów trudności.

Technikum nr 1 reprezentowali: Magdalena Stankiewicz, Anna Jaros, Daria Kozera, Zuzanna Kurys i Julia Kubik  z klasy V H, kształcące się w zawodzie technika rachunkowości, Marta Maciąg, Patrycja Cichocka, Maria Kisielewicz, Małgorzata Perchel , Katarzyna Libuda, Kinga Kutera, Oliwia Szymczyk i Piotr Czuba z klasy IV D oraz Aleksandra Stankiewicz, Magdalena Bartoszewska, Anna Lalorny, Dawid Figiel, Dominik Walkiewicz z klasy III C, kształcący się w zawodzie technika ekonomisty.

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.

Olimpiada Statystyczna ma charakter trójstopniowy, uczestnicy biorą udział w zawodach szkolnych, zawodach okręgowych i zawodach centralnych.
Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady Statystycznej czuwała Komisja Szkolna w składzie: p. Anita Jabłońska, p. Renata Rychlik i p. Krzysztof Stachurski.

Wymogiem zakwalifikowania się do zawodów okręgowych jest uzyskanie przez ucznia co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. 9 naszych uczniów uzyskało ponad 50% punktów. Ale tylko trzech najlepszych uczestników olimpiady kwalifikuje się do zawodów okręgowych.

Do etapu okręgowego Olimpiady Statystycznej zakwalifikowali się: Magdalena Stankiewicz,  Dominik Walkiewicz i Anna Lalorny.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na następnym etapie olimpiady.

Skip to content