VII Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości

5 kwietnia 2018r. w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu odbył się VII Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazalnych kształcących się w zawodach ekonomicznych z regionu radomskiego. Jego podstawowym celem jest propagowanie wiedzy z rachunkowości poprzez aktywizowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy z tej dziedziny. Tegoroczny konkurs obejmował tematykę rzeczowych aktywów trwałych w prawie bilansowym.

Technikum nr 1 reprezentowały dwie ekonomistki z klasy IV a: Kinga Kotwica i Dominika Tokarska, przygotowane do konkursu przez Renatę Rychlik. Nasze uczennice zdobyły VIII miejsce.
Praca konkursowa składająca się z pytań testowych oraz zadań obliczeniowych i dekretacyjnych została opracowana przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych uczelni oraz członków Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „FAKTURA”.

Jednym z członków Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „FAKTURA” jest nasza absolwentka Dorota Tusińska, która w 2016 r. zajęła w tym konkursie II miejsce. Obecnie studiuje na czwartym roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu na kierunku Ekonomia, specjalność: Rachunkowość.

 

Skip to content