Na stażu w Hiszpanii

9 kwietnia 2018 r. grupa uczniów naszej szkoły licząca 16 osób kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (10 uczniów z klasy III c) oraz technik usług fryzjerskich (6 osób z klasy III d) rozpoczęła staż w Hiszpanii.

Młodzież odbywa w tym kraju staż zawodowy w ramach projektu „Od mobilności do przedsiębiorczości”, którego celem jest podnoszenie wiedzy i kompetencji zawodowych uczniów z klas o profilu gastronomicznym i fryzjerskim oraz europejska certyfikacja zdobytych umiejętności.

Uczniowie będą zdobywać doświadczenie zawodowe w firmach hiszpańskich, udoskonalą posiadane i zdobędą nowe kompetencje zawodowe oraz językowe.

 

Skip to content