Uznanie za wiedzę geograficzną

Uznanie za wiedzę geograficznąW marcu 2021 r. odbyła się VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”.

Konkurs ten przeprowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

W roku szkolnym 2020/21 uczestnicy mogli wziąć udział w teście konkursowym przeprowadzonym online poprzez platformę edukacyjną na temat: Geografia Polski – „Bałtyk i pobrzeże Bałtyku”.

Test składał się z 25 pytań zamkniętych bez możliwości powrotu do wcześniejszego pytania rozwiązywanych metodą jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz jednego pytania opisowego.
Wśród uczestników konkursowych zmagań znalazł się również uczeń naszej szkoły Bartłomiej Jakubiec z klasy II e. kształcący się w zawodzie technik geodeta, który otrzymał dyplom uznania za bardzo dobry wynik.

Gratulujemy!

Skip to content