Uroczystość ślubowania

22 września 2022 r. młodzież rozpoczynająca naukę w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 złożyła uroczyste ślubowanie. To bardzo szczególne i podniosłe wydarzenie, które symbolizuje przyjęcie nowych uczniów do grona społeczności szkolnej. Młodzież składa przyrzeczenie przed sztandarem szkoły, zobowiązuje się strzec jej honoru, być wiernym ideałom humanizmu, wyrabiać w sobie koleżeństwo, odwagę, prawdomówność, nie zawieść pokładanego w niej zaufania.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły, po czym został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie głos zabrała p. dyrektor Monika Wójcik, która powitała młodzież i wyraziła nadzieję, że  młodzi ludzie zdobędą w murach naszej szkoły wymarzony zawód. Pani dyrektor życzyła uczniom sukcesów w nauce, wspaniałych przyjaźni oraz wielu chwil wartych zapamiętania.

W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali przed sztandarem szkoły, po czym  zgodnie z tradycją pod popiersiem patrona mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” została złożona wiązanka kwiatów.

Następnie w imieniu wychowawców klas pierwszych wystąpiła p. Elżbieta Bernat, która podkreśliła, że będą oni dbać, aby młodzież nie tylko zdobywała wiedzę i nowe umiejętności, ale także, aby dobrze się czuła w społeczności szkolnej i klasowej.

Do uczniów klas pierwszych zwrócił się przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Piotr Marlica, który życzył młodszym kolegom i koleżankom sukcesów w nauce, zadowolenia z wyboru drogi zawodowej i zapewnił, że mogą oni liczyć na pomoc starszych uczniów.

Głos zabrała także przedstawicielka pierwszoklasistów Gabriela Pocheć, która podziękowała za przyjęcie ich  w poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. W imieniu swoich koleżanek i kolegów obiecała godnie reprezentować szkołę, szanować jej wieloletnią tradycję i dorobek poprzednich pokoleń uczniów i nauczycieli.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, którą prowadził p. Tomasz Serek, przyszedł czas na wspólne zdjęcia klas z wychowawcami.

Skip to content