Udział w akcji „Wierzby dla Wierzbnika”

„Wierzby dla Wierzbnika” to ekologiczna akcja, której inicjatorem było Stowarzyszenie Przyrodniczo-Leśne „Kotyzka” w porozumieniu z centrum handlowym Galardia.
Celem tego przedsięwzięcia jest przywrócenie historycznego wyglądu urokliwej rzece Młynówka, która dawniej zwana była Wierzbnikiem. W przeszłości w tym miejscu rosły malownicze wierzby, stąd pomysł sadzenia tutaj młodych drzew.

W sadzeniu wierzb wzięli udział m. in. przedstawiciele Nadleśnictwa Starachowice, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, a także uczniowie naszej szkoły z klasy I b kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu.
Do udziału w akcji młodzież została zachęcona przez p. Annę Totę, a opiekę nad uczniami sprawowała p. Paulina Sitarska.

Skip to content