Integracja przy ognisku

Integracja klas przy ogniskuPrzebywanie na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody, sprzyja integracji i pozwala na wspólny relaks i wypoczynek. Taką formę spędzenia czasu po długich miesiącach zdalnej nauki wybrali uczniowie wielu klas.

Młodzież organizowała ogniska w różnych ciekawych miejscach min. w stadninie koni Fresco Rancho w Wąchocku, w rezerwacie archeologicznym Rydno koło Wąchocka, przy leśniczówce na ul. Radomskiej czy na terenie rekreacyjnym obok Pływalni Miejskiej. Uczniowie odpoczywali na świeżym powietrzu, tradycyjnie piekli kiełbaski i cieszyli się możliwością przebywania w swoim gronie, realnie a nie zdalnie.

W takiej formie integracji wzięła udział klasa I c z wychowawcą p. A. Sadłos, I d  z wychowawcą p. R. Nowak, I b z wychowawcą p. K. Skrzyńską – Pytel, II f z wychowawcą p. B. Pomorską,  II e z wychowawca p. A. Urbańczyk, II c z wychowawcą p. M. Major,  II g z wychowawcą p. R. Olszewską, II a z wychowawca p. T. Serkiem

Skip to content