Udział nauczycieli przedmiotów zawodowych w konferencji szkoleniowej w Zielonej Górze

W dniach 18-19.10.2018 r. nauczyciele p. Dariusz Kucharczyk i p. Krzysztof Stachurski brali udział w konferencji pod hasłem „Rola pracodawców w realizacji nowego modelu kształcenia zawodowego”.

Szkolenie miało uroczysty, jubileuszowy charakter, jako że odbywało się po raz dziesiąty.
Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. Tematem  szkolenia było m. in. omówienie reformy szkolnictwa zawodowego i teorii VUCA.
Ważnym elementem spotkania były zajęcia warsztatowe w grupach zawodowych – omawiano przykładowe zadania egzaminacyjne z różnymi rezultatami, sprawdzającymi wiadomości i umiejętności z kwalifikacji zawodowych w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec oraz technik hotelarstwa. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu odwiedzili również centrum dystrybucyjne znanej firmy „e-obuwie” w Zielonej Górze.

Skip to content