Uczniowie ZSZ nr 1 z certyfikatami Europass Mobilność w projekcie POWER

Kolejna grupa uczniów ZSZ nr 1 otrzymała europejskie certyfikaty Europass – Mobilność potwierdzające umiejętności i kompetencje zawodowe.
Od ubiegłego roku szkolnego w ZSZ nr 1 wdrażany jest projekt mobilności opracowany przez nauczycieli szkoły pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W ramach projektu zagraniczne praktyki zawodowe   we Włoszech odbyła 20 osobowa grupa uczennic i uczniów w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Przez 4 tygodnie uczestnicy zdobywali umiejętności zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne u pracodawców na włoskim rynku pracy.

Projekt otworzył nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników. Wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość. Pobyt w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocnił cechy ich osobowości – pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność. Będą oni dzięki temu lepiej przygotowani do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe.
Wiedza i umiejętności oraz zaangażowanie w pracę naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez włoskich pracodawców. Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskali certyfikat Europass Mobilność oraz zaświadczenia od firm przyjmujących i indywidualne wykazy osiągnięć zgodnie z ideą ECVET, do której odnosi się projekt. ECVET to europejski system zbierania i przenoszenia osiągnięć zawodowych między różnymi krajami i rodzajami edukacji. Jednym z jego celów jest zwiększenie przejrzystości i czytelności kwalifikacji zawodowych osiąganych przez uczniów. Wszystkie certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali nowe sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności językowe – porozumiewania się z pracownikami w języku angielskim, organizacyjne – praca w zespole, rzetelność i dokładność na stanowisku pracy oraz społeczne – radzenie sobie ze stresem, dostosowanie się do nowych warunków kulturowych, podniesienie samooceny. Obecnie w ramach kontynuacji projektu  zaplanowanego na lata 2016-2018 na swoje zagraniczne praktyki wyjeżdża kolejna  20 osobowa grupa uczniów i uczennic ZSZ nr 1 – do Walencji w Hiszpanii.

Skip to content