Nasi uczniowie obsługiwali uroczystość z okazji wręczania statuetki „Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym”

19 kwietnia 2013 r. w Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki „EKOMUZEUM” im. Jana Pazdura w Starachowicach odbyła się uroczystość zorganizowana przez Wielką Kapitułę Orderu Radości oraz Starostę Starachowickiego Andrzeja Matynię z okazji wręczania statuetki „Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym”.

Podczas uroczystości odbył się poczęstunek dla przybyłych gości. Został on przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Zofii Białęckiej, Haliny Ciszewskiej i Anny Pastuszki przez uczniów klas Ic, IIIb, IIIc, IVa, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa.

O oprawę kelnerską uroczystości zadbali uczniowie klas Ib i IIc pod opieką nauczycieli Agnieszki Sadowskiej i Małgorzaty Płusy.

Skip to content