60 lecie ZSZ nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach

powitanie gości26 listopada 2021 roku o godzinie 10.00 w budynku szkoły przy ulicy Radomskiej rozpoczęła się szczególna i wyjątkowa uroczystość 60 lecia ZSZ nr 1 w Starachowicach.

Na to wyjątkowe wydarzenie zaproszenie przyjęli  i zaszczycili swoją obecnością dostojni goście:

 • poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – p. Krzysztof Lipiec
 • dyrektor biura poselskiego p. poseł Agaty Wojtyszek – p. Lidia Dziura
 • wicekurator świętokrzyski – p. Katarzyna Nowacka
 • wicestarosta starachowicki – p. Dariusz Dąbrowski
 • wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty – p. Krzysztof Jabłoński
 • dyrektor ZSZ nr 2 – p. Grażyna Małecka
 • dyrektor ZSZ nr 3 – p. Dorota Lenart
 • dyrektor II LO – p. Ewa Sajór-Ruszczak
 • dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – p. Aneta Matejczuk
 • wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego – p. Anna Chyła
 • wicedyrektor III LO – p. Renata Kowalik
 • kierownik ds. personalnych zakładów ANIMEX – p. Dagmara Kuś

„Jubileusz to okazja do przypomnienia historii, ale również chwila zastanowienia się nad przyszłością. To uznanie dla wysiłku i pracy moich poprzedników, kolejnych dyrektorów, a także nauczycieli, absolwentów, uczniów i rodziców. To my wszyscy swoją pracą, poświęceniem i osiągnięciami tworzymy historię tej szkoły. 60 lat tradycji zobowiązuje do dalszej wytężonej pracy na rzecz szkolnictwa zawodowego w powiecie” – mówiła Monika Wójcik, dyrektor ZSZ nr 1 w Starachowicach.

Uczestnikami tego wydarzenia, które przypadło w trudnym okresie pandemii byli przedstawiciele nauczycieli oraz uczniów z wybranych klas. Pozostali członkowie społeczności szkolnej – uczniowie wraz z nauczycielami mogli oglądać uroczystość online w salach lekcyjnych.

Prowadzący uroczystość nauczyciele: Elżbieta Bernat, Tomasz Wójtowicz oraz Tomasz Serek zadbali, by ważne wydarzenia nie umknęły z pamięci wielu osób oraz by młode pokolenie uczniów poznało doniosłą historię i dokonania szkoły oraz osiągnięcia uczniów i nauczycieli. Podczas prezentacji, którą przedstawili uczniowie: Karolina Bidzińska – IIId, Piotr Marlica – IIIg, Justyna Maciejczak – IIId, przedstawiona została obecna struktura szkoły.
W prezentację wplecione zostały recytacje oraz piosenki wykonane przez młodzież: Alicję Różalską – IIIa, Macieja Cichońskiego – IIId, Karolinę Kwiatek – IIa, Zuzannę Jeziorską – IVc, Weronikę Kwiatek – IVa, Patrycję Kitę – IVc oraz Karinę Ślifierz – IIIe. Nad dobrym brzmieniem czuwał obsługujący sprzęt nagłaśniający Krzysztof Kalista z klasy Ib.

Występy uczniów uświetnił Zespół Tańca i Inscenizacji „Plejada„, działający przy Parku Kultury w Starachowicach.

Następnie dyrekcja szkoły, goście zgromadzeni na sali gimnastycznej oraz nauczyciele, pracownicy
ZSZ nr 1 zwiedzili szkołę i udali się na wspólny poczęstunek. Był też czas na wpisy do Księgi Pamiątkowej.

W przygotowanie jubileuszu zaangażowani byli wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.

Część artystyczną przygotowały panie: Aneta Bykowska, Elżbieta Bernat, Małgorzata Major, Joanna Kiełek oraz Renata Rychlik.

W organizację poczęstunku zaangażowali się: p. Jarosław Głowacki oraz nauczyciele przedmiotów gastronomiczno- hotelarskich, a także uczniowie.

Dziękujemy Zakładom Mięsnym Animex Sp. z o.o. Starachowice za przekazanie produktów żywnościowych do przygotowania poczęstunku, panu Andrzejowi Bernaciakowi za wykonane zdjęcia.
Dziękujemy gościom za przybycie, gratulacje i miłe słowa oraz prezenty i przesłane życzenia, rodzicom i uczniom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie uroczystości.

Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej fotorelacji

Fotorelacja z Jubileuszu 60 lecia ZSZ nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z uroczystości

Skip to content