Szkolenie nauczycieli w ramach PO WER

Trzy nauczycielki, Anna Niewczas, Paulina Sitarska i Aneta Matejczuk, wzięły udział w szkoleniu w ramach PO WER zorganizowanym przez KCER w Brwinowie. 

Projekt dotyczył mobilności kadry. Uczestnicy poznawali różne metody współpracy producentów dla zwiększenia dochodów wspólnej działalności. Organizacją przyjmującą w Hildesheim w Niemczech była Deula. Jest to ośrodek szkoleniowy prowadzący kursy zawodowe. Uczestnicy projektu rozpoczęli swój pobyt od zapoznania się z ofertą ośrodka i współpracującymi z nim instytucjami. W kolejnych dniach poznawano różne formy pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej np. elektrociepłownia EnercityLinden w Hanowerze wykorzystująca turbiny parowe, innowacyjne zbiorniki energii z akumulatorów samochodowych w Herrenhausen, wioska Jünde z biogazownią, biogazowania w okolicy Hildesheim, farma wiatrowa. Osobną dziedziną zainteresowania było centrum logistyczne EDEKA. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie firmy Strube, gdzie można było obejrzeć cały proces przygotowywania ziarna buraka cukrowego. Uczestnicy projektu odwiedzili szklarnie pozyskujące nowe krzyżówki, laboratoria, pole doświadczalne, zapoznali się z procesem rejestracji nowych odmian. W zakresie innowacji w transporcie zwiedzano Fabrykę Volkswagena.

Nowe doświadczenia i wiadomości zapewne przydadzą się podczas zajęć z młodzieżą naszej szkoły.

Skip to content