Hiszpańskie praktyki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach dwuletniego projektu opracowanego przez grupę nauczycieli ZSZ nr 1 pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – szkoła pozyskała środki unijne na realizację zagranicznych praktyk zawodowych w latach 2016-2018 w Hiszpanii i Włoszech.

W trakcie realizacji projektu główny nacisk położony był na wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie przez uczestnictwo w europejskim rynku pracy oraz zachęcenie do nauki języków obcych. Ważne było również to, iż młodzież znając kryteria naboru na zagraniczny staż, bardzo mobilizowała się do pracy i dzięki temu osiągnęła lepsze wyniki w nauce.

W bieżącym roku szkolnym w okresie 29.04. – 26.05.2018 r. grupa 20 uczennic i uczniów klas IIIa, IIIb i IIIc w zawodzie technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła swoje praktyki zawodowe w Hiszpanii. Realizując program stażu uczestnicy mieli okazję do poszerzenia i wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w aspekcie językowym i zawodowym. Szkoła jako instytucja wysyłająca nawiązała współpracę z hiszpańskim partnerem projektu firmą ESMOVIA z siedzibą w Walencji, która specjalizuje się w organizowaniu staży, wyjazdów szkoleniowych dla młodych osób z całej Europy. Esmovia oferuje pomoc w organizacji programów tak, aby uczestnicy jak najwięcej skorzystali z przyjazdu do Hiszpanii, zarówno w zakresie szkoleniowym jak i osobistym.
Hiszpański partner projektu w oparciu o uzgodniony program, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczestników, zapewnił wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie Walencji. Miejsca staży były następujące:

  1. Ilona Janikowska, Kamil Bidziński (technik ekonomista) – firma szkoląca Editorial Tirant Lo Blanch S.L./Administracja i logistyka
  2.  Martyna Kończak, Joanna Kumek (technik ekonomista) – Museu de la Festa de Algemesi/ Administracja
  3. Mikołaj Falkiewicz, Ewa Jagieła, Wiktoria Kiepas, Karolina Kurp (technik ekonomista) – firma Expo Regalo
  4. Weronika Krawczyk, Anna Kułaga, Kamil Wróblewski (technik hotelarstwa) – Hotel Olympia
  5. Diana Skrucha, Ola Stępień (technik hotelarstwa) – Hotel Plaza Mercado
  6. Jagoda Jabłońska, Patrycja Szmalec (technik hotelarstwa) – Hotel Hospes Palau de la Mar
  7. Olga Kunert, Marcela Rokita (technik hotelarstwa) – Sweet Hotel Renasa
  8. Jakub Michnowski (technik żywienia) – Restauracja Contrapunto Les Arts /PALART/
  9. Maciej Iwaniec (technik żywienia) – Restauracja The Little Queen (CATERVALENCIA S.L.)
  10. Katarzyna Pękala (technik żywienia) – Hotel Checkin Valencia

Realizacja projektu otworzyła nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników. Dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość. Praktyka w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocniła cechy ich osobowości – pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność. Uczestnicy będą lepiej przygotowani do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe. Umiejętności oraz zaangażowanie w pracę naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez hiszpańskich pracodawców. Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują certyfikaty od firm przyjmujących, dokument Europass Mobility oraz  indywidualne karty oceny praktyk zgodnie z ideą ECVET, do której odnosi się projekt. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami w języku obcym. Ich umiejętności praktyczne są powiązane z zainteresowaniami i pracą zawodową.
Istotnym elementem projektu jest realizacja programu kulturowego. Po praktykach uczestnicy zwiedzali piękne zakątki Walencji. Na pewno zapamiętają jej architekturę i niesamowity klimat. Wspaniałe zabytki starego miasta: katedra z XIII wieku, gdzie według starych podań znajduje się Święty Graal, kościół Basilica de la Virge dels Desamparats i liczne muzea. Duże wrażenie zrobiła na wszystkich wycieczka do Miasta Sztuki i Nauki (Ciudad de las Artes y las Cienias) niezwykłej dzielnicy miasta, gdzie znajduje się największe w Europie oceanarium, delfinarium, planetarium i Muzeum Nauki. Atrakcją kulturalną był pokaz Flamenco połączony z kolacją hiszpańską, co było okazją do poznania smaków Walencji, w tym jej specjalności kulinarnej dania Paella Valenciana. Udział w projekcie potwierdził, że mobilność jest jednym z najważniejszych sposobów zdobywania nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w myśl doskonalenia rozwoju uczestników i zwiększania szans ich zatrudnienia na rynku pracy.
Projekt został przygotowywany przez grupę nauczycieli szkoły: Ewa Góźdź, Maria Antonik, Maria Bartos Hanna Jasek. Całością zarządza dyrektor szkoły Monika Wójcik.

 

Skip to content