Szkolenie „hotelarzy”

 

W okresie od 21.04.2018 r. do 3.06.2018 r. grupa młodzieży (14 osób) kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa wzięła udział w szkoleniu „Obsługa programu CHART”.

Było to kolejne szkolenie w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” realizowanego wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości, Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

Zakres tematyczny kursu obejmował zagadnienia takie jak:

  • funkcja i zadania sekretariatu,
  • wyposażenie sekretariatu i obsługa sprzętu biurowego,
  • użytkowanie programu specjalistycznego CHART,
  • grafik hotelowy,
  • rezerwacje i meldunki,
  • cennik i rodzaje pobytu,
  • moduł SPA i finanse.

CHART to najpopularniejszy program hotelowy w Polsce, który charakteryzuje niezawodność, prosta obsługa i kompleksowość. Tym samym stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku oraz poprawia funkcjonowanie działalności w branży hotelarskiej.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w szkoleniu, z pewnością podnieśli swoje kwalifikacje i znacznie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie zawodu, w którym się kształcą.

Skip to content