Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZSZ nr 1

W dniach 18-24 listopada 2013 roku po raz kolejny w naszej szkole zorganizowano Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

W ramach modułu „Otwarta firma-Biznes przy tablicy” odbyły się spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnych urzędów i firm. 19.11.2013r miało miejsce spotkanie młodzieży z klas II i IV z kierownikiem Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach Krzysztofem Charemskim m.in. na temat obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników.
W dniu 20.11.2013 r. uczniowie klas II i IV uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Banku Pekao S.A. w Starachowicach. Dyrektor Oddziału p. Andrzej Bogdał przybliżył wiedzę o produktach i usługach bankowych dla klientów indywidualnych, private banking, firm i klientów korporacyjnych. Młodzież szczególnie zainteresowana była aplikacją bankowości mobilnej Pekao 24 oraz zapłaty PeoPay.
W dniu 21 listopada 2013 r. w odbyło się kolejne spotkanie młodzieży z klas I, II i IV z pracownikami Urzędu Skarbowego. Spotkanie dotyczyło m.in. zasad funkcjonowania administracji skarbowej w Polsce oraz struktury i organizacji pracy w urzędzie skarbowym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach p. Artur Jarosiński wspólnie z p. Jadwigą Wójcicką przedstawili cel istnienia podatków oraz ich znaczenie i wpływ dla państwa. Ponadto przybliżyli prowadzone przez urząd skarbowy akcje: „Szybki PIT” i „Weź Paragon” oraz przedstawił wysokość skali podatkowej w 2013 roku. Podczas wszystkich spotkań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości upowszechniano realizowany w 2013 roku przez szkołę projekt Leonardo da Vinci, pt. „Zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy”. Projekt systemowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w trzytygodniowych praktykach zagranicznych w Lipsku (Niemcy), Lizbonie (Portugalia) i Granadzie (Hiszpania). Podczas staży zagranicznych uczniowie mieli możliwość poznania standardów europejskich i zasad dobrej organizacji pracy w zakładach kraju przyjmującego. Mogli skonfrontować wiadomości teoretyczne z praktyką w warunkach krajów wysokorozwiniętych.

Skip to content