Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości

5 grudnia 2013r. został przeprowadzony w szkole I etap edukacyjny XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości. 10 uczniów Technikum nr 1 kształcących się w zawodzie technika ekonomisty rozwiązywali test wyboru.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klasy IV b: Dorota Tusińska, Paulina Derlatka, Paweł Seferynowicz, Katarzyna Gołębska, Dominika Płusa, Natalia Szara, Iwona Malesza oraz z klasy III b: Katarzyna Mundzik, Eliza Pisarska, Angelika Wiedro.
Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości są Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie. Patronat merytoryczny nad konkursem przyjęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie oraz Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Ideą konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problematyką współczesnej rachunkowości, propagowanie programów finansowo – księgowych do nauczania rachunkowości oraz podnoszenie poziomu nauczania rachunkowości.
Do konkursu uczniów przygotowała Renata Rychlik nauczycielka rachunkowości.
II etap kwalifikacyjny odbędzie się 10 stycznia 2014r. Do II etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali min. 80% skuteczności w realizacji testu – Paulina Derlatka, Dorota Tusińska, Paweł Seferynowicz.

Skip to content