Sukces uczennicy Doroty Tusińskiej

Sukces uczennicy Doroty Tusińskiej w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym ze znajomości Małego Rocznika Statystycznego.
Ogólnopolski Konkurs Statystyczny jest organizowany przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca. Patronat nad Konkursem sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Celem Konkursu jest rozwijanie umiejętności i wiedzy młodzieży w zakresie statystyki zdobywanej w szkole na lekcjach matematyki, geografii, zarządzania informacją, podstaw przedsiębiorczości, statystyki w oparciu o Mały Rocznik Statystyczny Polski.
W Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym mogą brać udział uczniowie szkół średnich: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.
Zadanie Konkursowe polega na opracowaniu jednego z trzech podanych do wyboru tematów w oparciu o wiedzę uzyskaną z Małego Rocznika Statystycznego Polski. W tym roku był to już XLIII z kolei konkurs, a zadania konkursowe oparte były na treściach zawartych w rozdziale V rocznika z 2012 lub 2013 r. W tegorocznej edycji wzięły udział 2 uczennice z klasy IV b w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach. Uczennica Dorota Tusińska zajęła V miejsce w konkursie ogólnopolskim charakteryzując zjawisko bezrobocia w Polsce na podstawie MRS. Uczennicę do konkursu przygotowywała nauczyciel statystyki Anna Sławek

Skip to content