Sukces ekonomistek z Technikum nr 1 w IV Radomskim Międzyszkolnym Konkursie Rachunkowości

Dorota Tusińska zajęła II miejsce a Paulina Derlatka III miejsce w IV Radomskim Międzyszkolnym Konkursie Rachunkowości.
28 kwietnia 2014r o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego 30 uczestników, w tym nasi uczniowie z klasy IV b kształcący się w zawodzie technika ekonomisty – Dorota Tusińska, Paulina Derlatka i Paweł Seferynowicz, zmagało się z rozwiązaniem testu składającego się z pytań testowych oraz zadań obliczeniowych i dekretacyjnych.
Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia z podstaw rachunkowości finansowej. Pytania układane są przez pracowników naukowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej oraz członków Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „FAKTURA” i są zaopiniowane przez Radomski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Radomski Konkurs Rachunkowości skierowany jest do uczniów szkół ekonomicznych z regionu radomskiego. Jego podstawowym celem jest propagowanie wiedzy z rachunkowości poprzez aktywizowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy z tej dziedziny.
Konkurs organizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „FAKTURA” pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości działa przy Zakładzie Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
Do konkursu przygotowała naszych uczniów nauczycielka rachunkowości Renata Rychlik.
Gratulujemy Dorocie i Paulinie oraz życzymy im dalszych sukcesów naukowych

Skip to content