9 marca obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej

9 marca obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej. Data ta została wybrana na cześć Sejmu Czteroletniego, który odbył się 9 marca 1789 roku. Wtedy to Fryderyk Józef Moszyński postulował pierwsze przeprowadzenie spisu powszechnego w Polsce.

Cel swój osiągnął, gdyż kilkanaście tygodni później, a dokładnie 22 czerwca, Sejm podjął decyzję o przeprowadzeniu spisu mieszkańców Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z niezwykłą przenikliwością, jak na swoje czasy hrabia Fryderyk Moszyński zaprojektował organizację spisu, podstawowe kategorie spisowe, wzory tablic, a następnie przedstawił wyniki tego spisu w odrębnych tabelach pokazujących strukturę społeczną i terytorialny rozkład ludności (z wyłączeniem duchowieństwa i szlachty). Intencją przedsięwzięcia F. Moszyńskiego było zebranie informacji o ludności płci męskiej w wieku poborowym, ponieważ kraj był w ostrym konflikcie zbrojnym z Rosją carską. Dla uczczenia tego wydarzenia Rada Główna Polskiego Towarzystwa Statystycznego wspólnie z Komitetem Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk i Głównym Urzędem Statystycznym ustanowiły dzień 9 marca dorocznym Dniem Polskiej Statystyki.
Pierwsze obchody tego święta odbyły się 9 marca 2009 r. w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Uczniowie ZSZ nr 1 w Starachowicach biorą czynny udział w obchodach rocznicy tego święta. W szkole został przygotowany i przeprowadzony konkurs – test statystyczny ze znajomości statystyki jako przedmiotu kształcenia zawodowego. W ramach działającego w szkole koła statystycznego sporządzono wystawę poświęconą temu wydarzeniu i zasługom statystyki w rozwoju państw
Finaliści szkolnego konkursu wezmą udział w organizowanym przez Urząd Statystyczny w Kielcach wspólnie z Politechniką Świętokrzyską Konkursie z wiedzy o Sytuacji społeczno – gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2012r. Konkurs ma charakter testu sprawdzającego, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie zainteresowanej tematyką młodzieży. Życzymy uczniom ZSZ nr 1 zdobycia I nagrody na konkursie w Kielcach.

 

Skip to content