Stypendyści z naszej szkoły

W dniu 11 lutego 2019 r. roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkól zawodowych. Komisja przyznała 327 stypendiów.

Projekt pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic zasadniczych  szkół zawodowych, techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych w województwie świętokrzyskim.  Każdy z uczniów otrzyma jednorazowo 3 800 zł.

Komisja Stypendialna przyznała stypendia 26 uczniom starachowickich szkół średnich. Na uwagę zasługuje fakt, że w tej grupie jest aż 17 uczniów z naszej szkoły. Jest to młodzież kształcąca się w następujących zawodach:

  • technik architektury krajobrazu
1. Rafalik Natalia
2. Zarzycka Jagoda

  • technik ekonomista

3. Błaszczykowska Weronika
4. Janikowska Ilona
5. Kelner Kinga
6. Kurp Karolina

  • technik geodeta

7. Grądziel Natalia
8. Minda Klaudia
9. Samiec Noemi
10. Sławek Agnieszka

  • technik handlowiec

11. Pająk Dominika

  • technik hotelarstwa

12. Krawczyk Weronika
13. Kucy Sylwia
14. Łuczkiewicz Katarzyna
15. Skrucha Diana

  • technik usług fryzjerskich

16. Marek Agata

  • technik żywienia i usług gastronomicznych

17. Koprowska Justyna

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!!!

Skip to content