Spotkanie z przedstawicielami KRUS

11 grudnia 2019 r. uczniowie klasy III a i IV a kształcący się w zawodzie technik ekonomista spotkali się z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Starachowicach – p. Agnieszką Buras, p. Renatą Kamizelą i p. Piotrem Krzak.

Podczas spotkania odbyło się szkolenie na temat ubezpieczeń KRUS. Pani kierownik Agnieszka Buras podkreśliła znaczenie KRUS- u w zakresie obsługi rolników w sprawach dotyczących ich ubezpieczenia społecznego i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego, wypadkowego i chorobowego, prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników.

Podczas szkolenia został zorganizowany konkurs z nagrodami. Konkurs przeprowadzony został w formie testu, a pytania dotyczyły zagadnień z obszaru ubezpieczeń.
Zwycięzcami zostały: Iza Sobczyk, Katarzyna Nowak i Klaudia Turek z klasy IV a, które zdobyły najwięcej punktów i otrzymały nagrody rzeczowe (powerbanki).
Opiekunem wydarzenia była Renata Rychlik.

Skip to content