Spotkania upowszechniające projekt „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy”


W ramach realizowanego projektu pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER w ramach EFS na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, odbyły się spotkania z klasami trzecimi ZSZ nr 1.

W klasie IIIa spotkanie odbyło się dnia 13.11.2017 r., w klasie IIIb – 17.11.2017 r. i w klasie IIIc -14.12.2017 r.

Młodzież zapoznała się z realizacją i efektami pierwszej części projektu dotyczącej stażu 20-osobowej grupy odbytego w Rimini we Włoszech.

Celem stażu było m.in. doskonalenie umiejętności praktycznych, wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym zawodowym), rozwój osobisty, podniesienie potencjalnej atrakcyjności uczestników projektu na europejskim rynku pracy, kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, poznanie kuchni i zwyczajów kulinarnych mieszkańców Włoch.

Skip to content