Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego

7 grudnia 2017 r. 18 uczniów wzięło udział w konkursie z języka niemieckiego. Uczniowie pracując (zgodnie z regulaminem konkursu) w trzyosobowych zespołach rozwiązywali test dotyczący geografii, gospodarki, kultury i historii Niemiec.

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie.

Celami konkursu są: rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, rozbudzanie otwartości na inne kultury, krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów oraz przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego.

W etapie szkolnym najlepsza okazała się drużyna uczennic z klasy II a w składzie: Dominika Koniarz, Agnieszka Sławek i Patrycja Niewczas. Te uczennice będą uczestniczyć w regionalnym etapie konkursu, który odbędzie się w kwietniu.

Etap szkolny konkursu przeprowadziły p. E. Bernat i p. E. Góźdź.

 

Skip to content