Rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu.

Zapraszamy na stronę:

https://swietokrzyskie.edu.com.pl

– znajdziesz tam informacje o naszej ofercie oraz kolejnych etapach przebiegu rekrutacji.

Jeśli masz pytania, informacje uzyskasz również w w sekretariacie szkoły, tel. 41 274-52-74.

 

Wymagane dokumenty w roku szkolnym 2021/2022, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  1. Kwestionariusz pobrany ze strony https://swietokrzyskie.edu.com.pl wypełniony, wydrukowany i podpisany przez ucznia oraz jednego z rodziców.
  2. Świadectwo ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej.
  3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej.
  4. Dwie fotografie.
  5. Karta zdrowia ucznia (dostarczona z oryginałem świadectwa).
  6. Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (udział w konkursach, osiągnięcia sportowe, inne).

 

Terminarz rekrutacji

 

Zapraszamy Cię do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1!

 

Skip to content