Rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu.

Zapraszamy na stronę:

https://swietokrzyskie.edu.com.pl

– znajdziesz tam informacje o kolejnych etapach przebiegu rekrutacji.

Jeśli masz pytania, informacje uzyskasz również w w sekretariacie szkoły, tel. 41 274-52-74.

 

Wymagane dokumenty w roku szkolnym 2020/2021, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  1. Kwestionariusz pobrany ze strony https://swietokrzyskie.edu.com.pl wypełniony, wydrukowany i podpisany przez ucznia oraz jednego z rodziców
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  4. Trzy fotografie
  5. Karta zdrowia ucznia (dostarczona z oryginałem świadectwa)
  6. Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (udział w konkursach, osiągnięcia sportowe, inne)
  7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.

 

Zapraszamy Cię do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1!

 

Skip to content