Odbiór świadectw dojrzałości

Świadectwa dojrzałości absolwenci będą mogli odbierać

11 sierpnia od godziny 11.00

fot. Wikipedia-Staszewski

Skip to content