III miejsce Oli w konkursie plastycznym w ramach Akademii Ekspertów Pieniądza

Jak już pisaliśmy uczniowie Technikum nr 1 należący do Klubu Młodego Finansisty aktywnie brali udział w konkursach w ramach projektu  „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” organizowanych przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Blogerki  z Technikum nr 1 zajęły II miejsce w konkursie Blogerzy na 6 z plusem! 

Kolejnym sukcesem jest zajęcie przez ekonomistkę z klasy III a Aleksandrę Zielińską III miejscakonkursie plastycznym w ramach Akademii Ekspertów Pieniądza.

Dla członków Klubu Młodego Finansisty w ramach Akademii Ekspertów Pieniądza zostały zorganizowane warsztaty eksperckie na temat: Płatności bezgotówkowe w praktyce oraz Bezpieczeństwo transakcji internetowych i mobilnych.

Trener prowadzący warsztaty ukierunkował uczestników do udziału w konkursie plastycznym.

Przedmiotem konkursu było przygotowanie plakatu informacyjno-prewencyjnego dotyczącego bezpieczeństwa zakupów w realu i w sieci w dowolnie wybranej technice plastycznej. Temat pracy plastycznej (plakatu) miał dotyczyć bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku, m.in. zagrożeń związanych z zakupami i płatnościami w sieci lub w szerszym kontekście zagrożeń związanych z obecnością młodzieży w cyberprzestrzeni (wyłudzenia pieniędzy, kradzież danych, zakupy nieletnich itp.), ryzyka przyjęcia i posługiwania się fałszywymi banknotami i monetami itp.

Do siedziby Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach p. Renata Rychlik, opiekunka uczennic  w konkursie, wysłała dwie prace konkursowe wymienionej Aleksandry Zielińskiej i Patrycji Zawadzkiej z klasy I D, kształcącej się w zawodzie technika rachunkowości.

Przy ocenie prac brane były pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne oraz przekaz merytoryczny związany z tematyką konkursu.

Aleksandra Zielińska za zajęcie III miejsca dostanie powerbank i oprogramowanie antywirusowe.

Gratulujemy !!!

 

Skip to content