Przedsiębiorczość w praktyce

We współczesnych realiach gospodarczych szczególnego wymiaru nabiera kształcenie przedsiębiorczości w szkolnictwie zawodowym. Uczenie przedsiębiorczości ma tu najbardziej bezpośredni wymiar praktyczny, bo przecież to właśnie absolwenci szkół technicznych i zawodowych najczęściej wchodzą na rynek pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów polskiej polityki edukacyjnej.
W te oczekiwania wpisuje się nauka i wychowanie w duchu przedsiębiorczości w ZSZ nr 1. Uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę m.in. z ekonomii, finansów, rynku pracy czy biznesu.
W dniu 29.09.2015 r. uczniowie klasy II w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Banku Pekao S.A. w Starachowicach. Dyrektor Oddziału p. Andrzej Bogdał przybliżył wiedzę o produktach i usługach bankowych dla klientów indywidualnych, private banking, firm i klientów korporacyjnych. Młodzież szczególnie zainteresowana była aplikacją bankowości mobilnej Pekao 24 oraz zapłaty PeoPay oraz zabezpieczeń kont internetowych stosowanych przez banki.
Ponadto uczniowie klas pierwszych i drugich wszystkich zawodów w nowym roku szkolnym przystąpili m.in. do programu „Moje finanse” oraz Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) i kursu e-learningowego. Programy te poświęcono finansom i giełdzie.
„Moje finanse” to innowacyjny program edukacji finansowej, ogólnoświatowej Fundacji Junior Achivement (w Polsce Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości) którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.
Program ten wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu edukacji finansowej. Program „Moje finanse” składa się z sześciu modułów tematycznych: Świat finansów, Polubić banki, Moje inwestycje, Inwestycja w przyszłość, Bezpieczne finanse, Mój budżet. Treści programu są zgodne z podstawa programową przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości.
Młodzież uczestniczy również w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG) i kursie e-learningowym którego organizatorami są m.in. Giełda Papierów Wartościowych, NBP i Akcjonariat Obywatelski.
W projekcie mogą uczestniczyć 2,3 lub 4 osobowe zespoły które na starcie Gry podstawowej otrzymają dostęp do notowań giełdowych i 20 tys. wirtualnych złotych. Produktami w które młodzież będzie mogła inwestować są: akcje spółek z WIG20 i mWIG40 oraz kontrakty terminowe na indeksy. Dogrywka będzie odbywała się na kontraktach terminowych na indeksy oraz waluty. Wszyscy zarejestrowani uzyskają dostęp do kursu e-learningowego, który dotyczy rynku kapitałowego oraz inwestowania na giełdzie.
Szkoła zgłosiła do SIGG-u udział 43 zespołów. Młodym inwestorom życzymy powodzenia.

Skip to content