Projekt  WLEP – WIRTUALNE LABORATORIUM EKONOMII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nasi ekonomiści z klasy IV D biorą udział w projekcie pn. WLEP – WIRTUALNE LABORATORIUM EKONOMII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, realizowanym przez Akademicką Fundację Staropolską wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem głównym projektu jest rozwój wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, rozwój umiejętności rynkowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego wśród uczniów szkół średnich, a także zwiększenie potencjału szkół średnich woj. świętokrzyskiego w zakresie upraktycznienia kształcenia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości poprzez wzrost kompetencji nauczycieli – multiplikatorów wiedzy.

Koordynatorem projektu WLEP – WIRTUALNE LABORATORIUM EKONOMII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jest pani dr Eliza Sułkiewicz.

W ramach projektu WLEP od października br. dwie drużyny z naszej szkoły pod opieką p. Renaty Rychlik, rywalizują w dwóch konkursach z innymi drużynami z województwa świętokrzyskiego, zakwalifikowanymi do udziału w projekcie.

Konkursie WIRTUALNE LABORATORIUM EKONOMII  Patrycja Cichocka, Maria Kisielewicz, Kinga Kutera i Piotr Czuba wykonują zadania-wyzwania przesyłane Messengerem w ramach 4 rund. Za nimi już 3 rundy:

  • MÓJ PIERWSZY BIZNES- SZUKAM KAPITAŁU!
  • EKONOMICZNY ZAWRÓT GŁOWY
  • JAK DOBRZE ZNASZ WARTOŚĆ WŁASNEGO PORTFELA?

Każde nadesłane rozwiązanie zadania jest punktowane. Po zakończeniu konkursu organizator opracuje i upubliczni listę rankingową.

W Konkursie WIRTUALNE LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Marta Maciąg, Katarzyna Libuda, Małgorzata Perchel i Nikola Przybylska prowadzą wirtualne przedsiębiorstwa na platformie REVAS (6 rund). Podejmują decyzje biznesowe, opracowywać strategię ekspansji na rynek, kształtowania cen produktów/usług, polityki promocyjnej, zatrudnienia itp. Drużyny na bieżąco weryfikują skuteczność swoich działań dzięki stałemu monitoringowi wyników finansowych firmy i jej pozycji na rynku, poznając tym samym praktyczne działanie mechanizmów wolnego rynku.  Rozstrzygnięcie konkursu będzie polegało na porównaniu osiągniętych wyników działalności ze skumulowanej karty wyników poszczególnych drużyn.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte na koniec listopada 2023r. a na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy. Trzymamy kciuki za nasze drużyny.

Skip to content