Olimpiada Umiejętności Hotelarskich

W dniu 25.10.2023 odbył się etap szkolny Olimpiady Umiejętności Hotelarskich edycja II, w której wzięli udział uczniowie z  klasy 4 a i 5 e kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa.  Etap szkolny zorganizowała pani Anna Klamka – nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich. Motto tegorocznej olimpiady brzmi:  HOTELE SĄ TAK DOBRE JAK LUDZIE, KTÓRZY W NICH PRACUJĄ. Organizatorem konkursowych zmagań jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z Fundacją Polskie Hotele Niezależne. Partnerami Olimpiady są: Konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, ORBIS SA, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka. Patronatu honorowego Olimpiadzie udzielili:                                                                                                                                                            

– Polska Organizacja Turystyczna                   

– Ministerstwo Sportu i Turystyki                                                                                                              

– Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.   

Olimpiada jest trzystopniowa, ma zasięg ogólnokrajowy i jest organizowana dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Naszym uczniom życzymy powodzenia.

                             

Skip to content