Ogólnopolski Tydzień Kariery w ZSZ nr 1

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) odbyła się w dniach 16 – 20 października 2023 r. pod hasłem „Talent i praca – to się opłaca!”.

W ZSZ nr 1 dla uczniów klas piątych zorganizowane zostały spotkania z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy p. Małgorzatą Czubą. Młodzież uzyskała niezbędną wiedzę o rynku pracy, dominujących trendach, oczekiwaniach pracodawców i skutecznych sposobach poszukiwania pracy. Pani M. Czuba podkreśliła, że bardzo ważne jest określenie swoich predyspozycji zawodowych, umiejętności i talentu oraz wyznaczenie sobie celu. W szkole odbyły się także warsztaty uczniów klas czwartych z pośrednikiem pracy p. Agnieszką Makoską z Ochotniczego Hufca Pracy. Tematem warsztatów było „Moje predyspozycje zawodowe ścieżką mojej kariery”. Pani A. Makoska poinformowała młodzież o kursach zawodowych organizowanych przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP i zachęcała do skorzystania z oferty. W bibliotece na zajęciach z p. Dorotą Dziurą uczniowie odkrywali swoje talenty i umiejętności, w wyniku czego utworzona została Piramida Talentów. Powstał również Słoik Motywacji, czyli zbiór zebranych od uczniów motywatorów do działania. Zainteresowani mogli skorzystać z ankiet dotyczących zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Działania realizowane w związku z obchodami OTK miały na celu wsparcie młodzieży w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy i kariery. Koordynatorem tych działań była p. Dorota Dziura.

Skip to content