OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W ZSZ NR 1

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) w roku 2022 przebiegał pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery”.

W bibliotece ZSZ nr 1 podczas obchodów 14 edycji OTK pani Dorota Dziura przeprowadzała  warsztaty plastyczne, mające służyć poznaniu siebie, swoich uzdolnień, mocnych stron i zainteresowań. Utworzone zostało Drzewo talentów oraz drzewo – Poznaję siebie. Na odrysowanych dłoniach i postaciach uczniowie wpisywali swoje mocne strony: cechy charakteru, temperamentu, uzdolnienia, umiejętności, zainteresowania. Podczas zajęć z młodzieżą powstał również słoik motywacji, zawierający zbiór zebranych od uczniów pozytywnych motywatorów do działania. Uczniowie ponadto wypełniali ankiety dotyczące zainteresowań i predyspozycji zawodowych, asertywności i przedsiębiorczości. Grupa uczniów uczestniczyła w spotkaniach z doradcą zawodowym panią Małgorzatą Czubą w Powiatowym Urzędzie Pracy. Młodzież miała okazję uzyskać informacje dotyczące planowania kariery zawodowej, dalszej edukacji pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy, jak szukać pracy oraz gdzie szukać pomocy w podjęciu decyzji zawodowych. Zainteresowani otrzymali również ulotki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej, CV oraz poszukiwania pracy. W późniejszym terminie dla uczniów klas czwartych zaplanowane są spotkania z doradcami zawodowymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz z Młodzieżowego Centrum Kariery w Starachowicach. Koordynatorem działań OTK jest nauczyciel bibliotekarz pani Dorota Dziura.

Skip to content