Nauczyciel architektury krajobrazu na szkoleniu w Belgii

W dniach 23 – 29 września 2018 r. nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu p. Paulina Sitarska odbyła szkolenie zagraniczne w Belgii, zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Tematem wyjazdu studyjnego była „Innowacyjność produkcji ogrodniczej w Belgii”W seminarium uczestniczyli nauczyciele ogrodnictwa i architektury krajobrazu z różnych zakątków Polski.

Podczas szkolenia odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami szkolnictwa belgijskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z p. Dirk De Roose – wykładowcą KUL w Leuven, oraz przedstawicielami belgijskich katolickich szkół średnich kształcących w sektorze ogrodnictwa i architektury krajobrazu.
Podczas tych spotkań porównano funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie zawodów ogrodniczych w Polsce i Belgii.
Uczestnicy wyjazdu brali udział w wielu szkoleniach dotyczących produkcji nasiennej w nowoczesnych firmach w Belgii oraz innowacyjnych technologii produkcji roślin ogrodniczych.
Kolejnym punktem programu był wyjazd do parku botanicznego w Meise w Brukseli.
Dodatkowym atutem wyjazdu studyjnego były wykłady pana dr inż. Dariusza Sochackiego z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW (Katedra Roślin Ozdobnych).

Nowe doświadczenia i wiadomości zapewne przydadzą się podczas zajęć z uczniami, a także wpłyną pozytywnie na proces kształcenia młodzieży uczącej się na kierunku technik architektury krajobrazu.

Skip to content