Podsumowanie staży zawodowych odbywanych w ramach projektu „Kształcimy specjalistów- rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”

 

27 września 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie grupy młodzieży biorącej udział w projekcie „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, realizowanym wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości,  Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

Uczniowie spotkali się z przedstawicielami Akademii Przedsiębiorczości. Spotkanie dotyczyło podsumowania wakacyjnych staży zawodowych 17 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik geodeta.

Jako pierwsza zabrała głos p. Mariola Kubas – pracownik Akademii Przedsiębiorczości, która przedstawiła krótką prezentację multimedialną z hoteli „Europa” i „Senator”, gdzie młodzież odbywała praktykę.
W kolejnej części spotkania prezes Akademii Przedsiębiorczości p. Michał Zatorski wspólnie z dyrektor ZSZ nr 1 p. Moniką Wójcik wręczyli uczniom zaświadczenia i rekomendacje z odbytych praktyk.

Następnie uczniowie podzielili się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami po zakończonych miesięcznych stażach zawodowych. Dla wielu była to możliwość uzyskania nowych umiejętności niezbędnych do wykonywania dalszej pracy zawodowej.

Skip to content