Ślubowanie uczniów klas pierwszych

19 września 2017 r. młodzież klas pierwszych została przyjęta w poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.

Nowi uczniowie ślubowali strzec honoru szkoły, stać się godnymi jej szczytnych tradycji, wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność.

Pani dyrektor Monika Wójcik życzyła uczniom wielu sukcesów w nauce a jednocześnie wyraziła nadzieję, że młodzież będzie godnie reprezentować szkołę i podtrzymywać jej tradycje. W imieniu wychowawców klas pierwszych wystąpiła pani Magdalena Kałużny zapewniając, że uczniowie zawsze znajdą u wychowawców pomoc i  wsparcie w trudnych sytuacjach. Następnie głos zabrała przedstawicielka uczniów klas pierwszych, która w imieniu swoich koleżanek i kolegów podziękowała za przyjęcie do społeczności Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.
Pani dyrektor oraz wychowawcy klas pierwszych otrzymali kwiaty i podziękowania od przedstawicieli klas.
Młodzież złożyła także wiązankę kwiatów pod popiersiem patrona szkoły mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Uroczysty charakter ślubowania podkreśliła obecność kompanii honorowej, nad którą sprawuje opiekę p. Szymon Pomorski

 

Skip to content