Młodzież ZSZ nr 1 na targach AGROTRAVEL

Dnia 10 kwietnia 2015 roku młodzież klas: IA , IB , IC , ID , IIA, IIb, IIc, IIIc pod opieką nauczycieli: Z. Białęckiej, Z. Adamczyk, A. Pastuszki, A. Sadowskiej, M. Major i R. Olszewskiej uczestniczyła w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki pod nazwą AGROTRAVEL 2015 w Kielcach.


AGROTRAVEL to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza ukierunkowana na produkty turystyki wiejskiej, a także idealne miejsce spotkań potencjalnych nowych partnerów biznesowych.Wystawa organizowana w Targach Kielce to często początek współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. W siódmej edycji targów Krajem Partnerskim był region Velika Gorica Republiki Chorwacji, a Regionem Partnerskim Makroregion Polski Wschodniej – Green Velo.
Podczas pobytu na targach uczniowie mieli okazję zapoznać się z propozycjami spędzenia wolnego czasu na wsi prezentowanymi przez ok. 150 wystawców z kraju i zagranicy. Młodzież mogła podziwiać jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych oraz skorzystać z możliwości degustacji potraw regionalnych. Czekały na nich różnorakie oferty atrakcyjnego wypoczynku na wsi, występy grup artystów ludowych, a także konkursy.

Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach: „Zdrowa żywność magnesem rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki”. W ramach warsztatów, w auli wykładowej uczelni młodzież mogła m.in. uczestniczyć w wykładach:˗ „GMO – korzyści i zagrożenia” – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej – wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, dr Anna Niedzielska˗ „Najzdrowsze produkty pod polskim słońcem – z gospodarstw wiejskich” – wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, dr Jolanta Rysińska˗ „Żywność konwencjonalna a żywność ekologiczna” – Anna Bąk studentka I roku Turystyki i rekreacji Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych pokazie carvingu – uczniowie kieleckiego technikum.
Podczas warsztatów nasi uczniowie wzięli udział w konkursie dotyczącym Bielska–Białej, na zakończenie których miało miejsce uroczyste wręczenie atrakcyjnych nagród.

Targi były doskonałą okazją do zapoznania młodzieży z ofertą turystyki wiejskiej oraz funkcjonowaniem specjalistycznych imprez targowych. Służyły ponadto pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w zakresie rozwoju turystyki, a także kultury czy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Pozwoliły zapoznać się w praktyce z dobrymi przykładami wykorzystania środków europejskich na cele inwestycyjne, promocyjne i szkoleniowe.

Skip to content