Listopadowe Święto

12 listopada 2019 r. społeczność ZSZ nr 1 obchodziła Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji grono pedagogiczne i uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego.
Następnie młodzież z klas: I d, II a, II c, IV b zaprezentowała wyjątkowy program składający się z trzech części. Najpierw uczeń klasy II c Krzysztof Dudzic przedstawił historię walki Polaków o niepodległość, kładąc nacisk na omówienie powstań narodowych. Tę interesującą opowieść historyczną ubarwił pokaz slajdów.
Następnie młodzież zaprezentowała utwory poetyckie o tematyce patriotycznej. W kolejnej części akademii uczniowie śpiewali pieśni takie jak „Piechota”, „Wojenko”, „Przybyli ułani”, „My, pierwsza brygada”. Na koniec wszyscy uroczyście zaśpiewali „Rotę”.
Po programie artystycznym głos zabrała p. dyrektor Monika Wójcik, która podkreśliła doniosłość wydarzenia, jakim było odzyskanie niepodległości przez nasz kraj. Pani dyrektor podziękowała młodzieży oraz organizatorom uroczystości – p. Małgorzacie Major, p. Katarzynie Kowalik i p. Marzenie Sieniek za przygotowanie dekoracji.

Skip to content