Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

6 listopada 2019 r. odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. XXXIII Olimpiada objęta została honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceów ogólnokształcących.
Z naszej szkoły w Olimpiadzie wzięli udział uczniowie kształcący się w zawodzie technika ekonomisty z klasy IV a: Kinga Kelner, Iza Sobczyk, Sabina Chlewicka, Katarzyna Nowak i z klasy III a: Natalia Lech, Dominika Stachowicz, Julita Spadło, Monika Orłowska, Martyna Zimnicka i Adrian Pengielski.
W skład Szkolnej Komisji OWE weszli Renata Rychlik, Anita Jabłońska i Krzysztof Stachurski.
Etap szkolny miał charakter pisemny i składał się z trzech elementów:
• pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
• zadania z podstaw ekonomii,
• 30 pytań testowych.
Prace zostały wysłane do Komisji Okręgowej OWP w Kielcach. Czekamy na wyniki i życzymy uczniom zakwalifikowania się do następnego etapu.

Skip to content