Kurs obsługi programu AutoCad


W ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” realizowanego wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości, Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A., uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik geodeta uczestniczyli w kursie obsługi programu AutoCad.

Zajęcia odbywały się w dniach: 22.04.2018 r., 29.04.2018 r., 06.05.2018 r., 20.05.2018 r.

Zakres tematyczny kursu “Obsługa programu AutoCAD” obejmował m. in.:

  • wprowadzenie do programu AutoCAD (interfejs programu, lokalny układ współrzędnych),
  • podstawy rysowania obiektów (zasady rysowania w AutoCAD, pomoce rysunkowe, podstawowe elementy rysunkowe),
  • edycję i modyfikację rysunku,
  • wymiarowanie, kreskowanie rysunku,
  • drukowanie rysunku.

Program AutoCad jest na co dzień wykorzystywane przez geodetów w codziennej pracy zarówno w firmach prywatnych jak i instytucjach państwowych takich jak Urzędy Gminy czy Starostwa Powiatowe.
Uczestnictwo w kursie pozwoliło naszym uczniom zdobyć wiedzę  i umiejętności przydatne zarówno w późniejszej pracy zawodowej jak i podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Skip to content