Dzień Księgowego w ZSZ nr 1

W naszej szkole Dzień Księgowego obchodziliśmy 23 maja 2018 r. W Polsce to święto zawodowe obchodzone jest 9 czerwca. Data ta nie została wybrana przypadkowo. W tym dniu w 1907 r. na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego, został powołany do życia Związek Buchalterów w Warszawie, który w 1926 r. został przekształcony w Związek Księgowych w Polsce. Następnie Związek Księgowych został w 1946 r. przekształcony w Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W ZSZ nr 1 kształcimy w zawodzie ekonomisty nieprzerwanie od 1961 roku. Zawód ten przygotowuje także do zawodu księgowego. Można powiedzieć, że prawie w każdej firmie i instytucji publicznej na terenie Starachowic i powiatu starachowickiego pracują nasi absolwenci tego kierunku. Księgowy zatrudniony w danym przedsiębiorstwie ma zadbać o rozliczenia finansowe i podatkowe firmy, względem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy klientów, dostawców i kontrahentów.

W ramach obchodów Dnia Księgowego 23 maja 2018 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja zaproszonego gościa pana Zbigniewa Radka, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego, członka zarządu Zespołu Usług Finansowo-Księgowych Bilans Serwis w Kielcach, członka zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddziału w Kielcach, na temat działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, roli księgowości w gospodarce oraz zawodu biegłego rewidenta. W tym dniu odwiedzili nas również gimnazjaliści zainteresowani zawodem technika ekonomisty. Uczennice z klasy II a zaprezentowały im zawód ekonomisty oraz działanie programów komputerowych do obsługi magazynów, księgowości – uproszczonej i pełnej oraz kadr i płac. Dla wszystkich uczestników uroczystości uczniowie kształcący się w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych przygotowali słodki poczęstunek.

Justyna Kowalska, Kinga Kelner i Weronika Błaszczykowska z klasy II a technika ekonomisty, Dominika Stachowicz i Natalia Lech z klasy I a technika ekonomisty oraz Dominika Pająk i Joanna Garbala z klasy III d technika handlowca przygotowały na obchody Dnia Księgowego plakaty umieszczone na holu głównym szkoły.

Innym punktem obchodów Dnia Księgowego były zajęcia przeprowadzone przez uczennicę klasy II a TE Weronikę Błaszczykowską w klasie I a TE na temat: „Zasada podwójnego zapisu na kontach księgowych”. Odbyła się także wycieczka tematyczna klasy II a TE z panem Krzysztofem Stachurskim do firmy Doradca Podatkowy pani Anny Nobis-Sokołowskiej w celu zapoznania się z rodzajem usług finansowych i księgowych wykonywanych przez zwiedzane biuro rachunkowe.
Koordynatorami całego przedsięwzięcia byli nauczyciele rachunkowości pani Renata Rychlik i pan Krzysztof Stachurski.

Wszystkie działania zostały udokumentowane fotografiami i wysłane z opisem działań na organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach konkurs pod hasłem „Dzień Księgowego”.

Z okazji Dnia Księgowego wszystkim pracownikom związanym z księgowością
składamy najlepsze życzenia

 

Skip to content