Konkurs z okazji Dnia Statystyki Polskiej

Tradycją ostatnich lat uczniowie Technikum nr 1 przystąpili do V edycja Konkursu z wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego. Organizacja konkursów przez Urząd Statystyczny w Kielcach związana jest z obchodami Dnia Statystyki Polskiej.
Partnerem przy tegorocznej edycji była Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Udział w konkursie wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z regionu świętokrzyskiego. Nagrody dla zwycięzców ufundował Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Handlowa. Tradycyjnie upominki od Urzędu oraz dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy.
Uczniowie ZSZ nr 1 w Starachowicach dzielnie rozwiązywali przygotowany test i wykazali się wiedzą i umiejętnościami interpretacji danych statystycznych. Szkołę podczas konkursu reprezentowali uczniowie klasy IIa- technik ekonomista: Dominika Tokarska, Aleksandra Sokołowska i Adrian Kowalik przygotowani przez nauczyciela statystyki p. Annę Sławek. Uczestnictwo w tym konkursie stało się dla uczniów naszej szkoły tradycją.
Równocześnie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Urzędu Statystycznego w Kielcach. W roku otwartej szkoły bardzo cenne są wszystkie formy współpracy z lokalnym środowiskiem, zwłaszcza, że Urząd Statystyczny w celu realizacji zadań statutowych dociera z informacjami statystycznymi do jak najszerszej grupy użytkowników oraz kreuje wizerunek statystyki publicznej. Prowadzi aktywną politykę promocyjną i współpracuje z wieloma instytucjami, szkołami, uczelniami i jednostkami otoczenia biznesu z regionu. Najczęstszą formą spotkań z młodzieżą są lekcje i wykłady. Prelekcje prowadzone są na wszystkich szczeblach kształcenia, jednak największą popularnością cieszą się wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów.
W przypadku tych spotkań zakres tematyczny jest bardzo szeroki i dostosowywany każdorazowo do zgłaszanych potrzeb. Poza wartościami merytorycznymi przekazywanymi w trakcie wykładów wzbogaconych autorskimi materiałami dydaktycznymi (prezentacje, infografiki, ulotki) organizowane są zajęcia praktyczne. W ramach warsztatów kształtowane są nawyki korzystania z zasobów elektronicznych baz danych, jak również poprawnej interpretacji danych. Zwyczajem stały się quizy z drobnymi upominkami w postaci gadżetów, przeprowadzane po każdych zajęciach. Nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w tych zajęciach, a taka forma sprawdzianu zdobytej wiedzy nie tylko motywuje młodzież do uwagi i aktywności, ale pozwala także ocenić skuteczność działania.
Dalej zamierzamy współpracować z tą instytucją i zachęcać młodzież do pogłębiania tej coraz bardziej popularnej dziedziny wiedzy.

Skip to content