IV miejsce w finale Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości

Finał IV Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych odbył się 26 marca 2015 r. w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości.
Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Patronami honorowymi konkursu byli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Jak już pisaliśmy wcześniej do finału zakwalifikowały się po I etapie konkursu Katarzyna Mundzik, Eliza Pisarska, Anna Turek, Paulina Wróbel i Angelika Wiedro – uczennice klasy IVb.
W finale konkursu wzięło udział 31 uczniów z jedenastu szkół województwa świętokrzyskiego.
W czasie rozwiązywania zadań konkursowych przez uczniów nauczyciele brali udział w wykładzie dr dr Beaty Rogowskiej i Marka Szewczyka. Natomiast w czasie sprawdzenia prac przez Komisję Konkursową uczniowie i nauczyciele brali udział w wykładzie dr Tomasza Pawłuszko, a także w spotkaniu ze studenckim kołem naukowym i z członkami klubu zainteresowań rachunkowością i finansami SKwP Oddział Okręgowy w Kielcach.
Po sprawdzeniu prac konkursowych ogłoszono wyniki i wręczono dyplomy oraz nagrody laureatom trzech pierwszych miejsc.
Nasza uczennica Katarzyna Mundzik zajęła IV miejsce. Anna Turek i Paulina Wróbel – ex aequo 11 miejsce, a Eliza Pisarska 16 miejsce.

 

Skip to content