Konkurs z okazji Dnia Statystyki Polskiej 2015

W związku z obchodami dorocznego Dnia Statystyki Polskiej odbyła się czwarta edycja Konkursu z wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego, która rozstrzygnięta została 30 marca 2015 r. w siedzibie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Tegoroczną edycję Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Kielcach zorganizował przy wsparciu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, natomiast patronat nad przedsięwzięciem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Uczniowie ZSZ nr 1 w Starachowicach wzięli udział w konkursie, rozwiązując z dużym powodzeniem przygotowany test i wykazali się wiedzą i umiejętnościami interpretacji danych statystycznych. Szkołę podczas konkursu reprezentowały uczennice klasy IVa: Magdalena Bidzińska, Karolina Kowalska i Ewa Radło, przygotowane przez nauczyciela statystyki p. Annę Sławek. Uczennice uzyskały certyfikaty konkursowe oraz pamiątki od Urzędu Statystycznego.

Skip to content