I Świętokrzyskie Mistrzostwa Ekonomiczne

8 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny I Świętokrzyskich Mistrzostw Ekonomicznych, organizowanych przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach.

W etapie szkolnym pod opieką p. Renaty Rychlik, wzięły udział ekonomistki z klasy III a: Sabina Chlewicka, Katarzyna Nowak, Iza Sobczyk, Weronika Błaszczykowska, Patrycja Niewczas i Klaudia Turek.

Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, ekonomii i wiedzy o społeczeństwie.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się: Weronika Błaszczykowska i Iza Sobczyk, które uzyskały największą liczbę punktów w rozwiązywanym teście.

Etap wojewódzki konkursu odbył się 15 marca 2019 roku w siedzibie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Konkurs odbył się w formie testu i zadania problemowego.
W czasie rozwiązywania testów przez uczniów, nauczyciele brali udział w seminarium na temat „Kształtowanie tożsamości w okresie dojrzewania”.
Po konkursie, w czasie sprawdzania prac, uczniowie i nauczyciele brali udział w ciekawych warsztatach nt.: „Weryfikacja autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych” a następnie w warsztatach na temat programu ERASMUS +.
Po sprawdzeniu prac ogłoszono wyniki konkursu, wręczono nagrody, dyplomy i certyfikaty.

 

 

Skip to content